Dernekler Masası Matbu dökümanlar

Ek 10

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Dosya İndir..

Ek 11

Tasdik Şerhi Formu

Dosya İndir..

Ek 12

Tasdik Defteri

Dosya İndir..

Ek 13

Gider Makbuzu

Dosya İndir..

Ek 14

Ayni Yardım Teslim Belgesi

Dosya İndir..

Ek 15

Ayni bağış Alındı Belgesi

Dosya İndir..

Ek 16

İşletme Hesabı Tablosu

Dosya İndir..

Ek 17

Dernek Gelirleri Alındı Belgesi

Dosya İndir..

Ek 18

Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri

Dosya İndir..

Ek 19

Yetki Belgesi

Dosya İndir..

Ek 1

Alındı Belgesi

Dosya İndir..

Ek 20

Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi

Dosya İndir..

Ek 22

Dernek Kütük Defteri

Dosya İndir..

Ek 24

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 25

Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 26

Taşınmaz Mal Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 2

Dernek Kuruluş Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 3

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 4

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 6

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulunabilmelerine

Dosya İndir..

Ek 8

Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi

Dosya İndir..

Ek 9

Türkiye Şubesi Temsilciliği Statüsü

Dosya İndir..

Ek

Dernek Beyanemesi

Dosya İndir..

Ek

Makbuz Bilet Kayıt Defteri

Dosya İndir..