logo1

AHLATİSDER HAKKINDA

by admin
Derneğimiz Ahlat’ın tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tüm yurt çapında tanıtmak, yaşatmak bu konularda çaba ve faaliyet yürütmek, Ahlat’ın turistik değerlerini, yapısını değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, bu amaçla turistik geziler tertiplemek, bülten, yayın şeklinde tanıtım faaliyetinde bulunmak, rozet, amblem türü semboller bastırmak süreti ile Ahlat’ın tarih ve kültürel kimliğini tam anlamıyla ortaya çıkaracak yönde kaynaklar araştırmak bu amaçla bilimsel çevrelerle işbirliğinde bulunmak, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek. 
 
Ahlat yöresinin el sanatları, folklor ve benzeri değerlerini yaşatmak, tanıtmak ve sergileme faaliyetlerinde bulunmak. Üyeleri arasında derneğin amaçları doğrultusunda yardımlaşma, dayanışma şeklinde aidat, bağış, yardım toplamak, dağıtmak, derneğin mali bakımından kendine yetebilmesi amacıyla faliyet yürütmek, gece tertiplemek, gezi düzenlemek, rozet ve amblem bastırmak, gecelerde piyango tertiplemek, bağış ve yardım makbuzları bastırmak suretiyle gelir elde etmek.
 
Geçmiş yıllarda Ahlat’ta yaşanan şenlikleri yeniden canlandırmak için Ahlat’ta mevcut yerel yönetim ve kültürel amaçlı derneklerle işbirliğinde bulunmak, başka şehirlerde aynı amaçlı derneklerle ortaklaşa çabalarda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda faliyet yürütmek.
 
İstanbul da yaşamakta olan Ahlat’lı hemşerilerimiz arasında dayanışma yardımlaşma ve iletişimi artırmak.
 
Ahlat’ın tanıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişmişlerde bulunmak. Organizasyonlar düzenlemek ve Organizasyonlarda temsil gerçekleştirmek.
 
Dernek üye sayısının ve gelirlerinin artırılmasına yönelik girişim ve işlemlerde bulunmak amaç ve gayesini gütmektedir.
 
ilk olarak 1966 yılında İstanbul da Yüksek Öğretimde okuyan Ahlat lı öğrencilere yardımcı olmak üzere 11 Ahlat lı hemşerimizin (Tahir Nejat GENCAN, Abdurrahman Hakkı KOCA, Cemal Hüsnü TARAY, Mahmut ERSOY, Halil DEMİR, Munip SAYIN, Ekrem BAYINDIR, Sıtkı KALENDER, İbrahim BİLGE, Selhattin ÖZYURT) girişimi ile Ahlat Talebe Okutma ve Yardımlaşma Kültür Derneği adı altında kurulmuş ve faaliyetleri 1980 Askeri Yönetimin müdahalesine kadar devam etmiştir.
 
1990 yılında İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma Ve Yardımlaşma Derneği adı altında yeniden kurulan derneğimiz, kuruluşundan sonra farklı adresler altında faaliyet göstermiş, mülk edinme anlamında ilk kez İstanbul Cerrahpaşa Caddesi No: 19 Kat: 1 adresinde bulunan daireyi Dernek merkezi olarak satın almıştır. 2005 yılında bu bina satılarak, dönemin Bayındırlık Bakanı Zeki ERGZEN’ in katkıları ve hemşerilerimizin bireysel destekleri ile şuan dernek merkezi olarak kullandığımız Millet Caddesi (Turgut Özal Cad) Sarıkaya Apt. No: 52/2 adresindeki daire satın alınarak dernek adına tescil edilmiştir ve hali hazırda bu adreste faaliyetlerini devam ettirmektedir.